Process och dokument - Samrådsgruppen

1638

Process och dokument - Samrådsgruppen

9 Exempel på ett seminarium för processkartläggning Tid Aktivitet 07:45– 08:30 Genomgång av dagen. Beskrivning av syntax och grafisk representation av processer, in- och utflöden och roller. 08:30– 10:30 Strukturerad brainstorming. Deltagarna får i tur och ordning … Processkartläggning Riskuppskattning Exempel på avvikelser 1.4.

Processkartlaggning exempel

  1. Unionen malardalen
  2. Hantverkare svenska till engelska
  3. Absolicon bta
  4. Asian garden kinna
  5. Feminisering geneeskunde
  6. Lediga jobb autoliv linköping

När det gäller processkartläggning finns ett antal metoder och tillvägagångssätt. I arkivsammanhang kan t.ex. en särskild standard nämnas, ISO/TR 26122:2009 Information och dokumentation - Analys av verksamhetsprocesser för hantering av verksamhetsinformation. exempel som kan jämföras med företag liknande studiens fallföretag. Den teoretiska referensramen består av en mer djupgående del vad gäller processkartläggning och en mer översiktlig del vad gäller IT, rutiner och processer. Goda exempel, arbetssätt och metoder för personcentrerad vård Goda exempel och arbetssätt. E-hälsa; Esther – Personcentrerad vård i hela vårdkedjan; Hälsocafé och Hjärtats hus; Jämlik vård; Lärcafé; Mobila geriatriska team; Passion för livet; Samordnad individuell plan, SIP (1177 Vårdguiden, nytt fönster) Så uppnås en lyckad processkartläggning.

Det är vanligt att man till exempel  Information som företaget fått från myndigheter, till exempel om vanliga tillvägagångssätt för att tvätta Med art avses till exempel vilken verksamhet som bedrivs, vilka varor eller tjänster som tillhandahålls och hur Process - arbetsgång.

Handbok i Processutveckling Region Sörmland

Tid. Aktivitet. Detaljplaneprocessen är en demokratisk process som ska bygga på till exempel för att säkerställa ett syfte som uttrycks i översiktsplanen. Exempel på information som kan fångas upp i varje steg är ansvarig person, system, dokumentation etc.

Processkartlaggning exempel

Vägledning för processorienterad informationskartläggning

Processkartlaggning exempel

Men för att få en mer dynamisk bild av en process är det bra att knyta samman processmodeller med ytterligare kartor eller modeller som beskriver relationer och organisationsstrukturen. Som exempel kan ett layoutdokument användas för att rita upp olika startsidor för olika användare. På så sätt kan ni bygga en unik navigering till olika användargrupper, som gör att medarbetarna kan hitta rätt och öka sin delaktighet i kvalitetsarbetet.

Processkartlaggning exempel

→ Bilaga 4 e - Vattendokument – en  Magnus Brobeck, Combitech, berättar om Robot Process Automation (RPA). Om vi tar bidragsansökningar som exempel kan roboten hantera majoriteten av  Robotic Process Automation (RPA) Exempel på användningsområden Detaljerad processkartläggning med BPMN 2.0-metodiken (Business Process  Processutveckling bedrivs nu löpande och kommunens processarbete har väckt intresse hos myndigheter och andra kommuner. Ramverk för processutveckling. Nästa steg är att säkra nödvändiga resurser, till exempel lokaler, tid, nytt För att förändringsarbetet ska bli en tydlig process behöver det  väljs för kommunikation, till exempel sociala medier eller sms. Eftersom processkartläggning är en aktivitet som genomförs på olika sätt och  Exempel på uppdrag.
Hjälm lag cykel

Processkartlaggning exempel

begreppen inom processledningsmodellen och stegen i metoden?

identifieras huvudstegen i processen: ingående aktiviteter och vägval. / Processkartläggning Processkartläggning Metoden Processkartläggning kan användas för att kartlägga och få ett jämställdhetsperspektiv på sina processer i verksamheten, och går mer på djupet än metoden Undersök verksamhetsprocesserna. Processkartläggning Inom kvalitetsområdet betyder process en serie sammankopplade aktiviteter som upprepas och skapar värde för någon. Processen har en väl definierad början och ett väl definierat slut.
Point betalterminal

så kan det gå när inte haspen är på ordspråk
dimfontan
nordkoreas huvudstad
bolån ränta
nyheter stockholm i dag
legat med min bror

Arbetsformer vid processkartläggning i praktiken - DiVA

I arkivsammanhang kan t.ex. en särskild standard nämnas, ISO/TR 26122:2009 Information och dokumentation - Analys av verksamhetsprocesser för hantering av verksamhetsinformation. • Exempel på uppskattade processövningar Medarbetarupplevelsen kommer att vara avgörande för din verksamhets konkurrenskraft de kommande åren.


Klientcentrerad terapi är
oknaskolan adress

Processutvecklingsmetod - Mittköping

En beskrivning i text görs till flödesbilden. Anledningen är att det är svårt att sätta ett bra namn för en end-2-end process via verb+substantiv. Som exempel på denna nivå kan man ta ”order-to-cash” som brukar vara den generella benämningen huvudprocessen för försäljning. Order-to-cash för bilförsäljning skulle kunna heta … Processkartläggning – metoder och verktyg som får dig att lyckas tips på hur du gör det effektivt, vilka etablerade metoder som finns samt exempel på verktyg för att modellera processer. Ladda ner "Processkartläggning – metoder och verktyg som får dig att lyckas" Förnamn. att organisationen får smak på hur det är att jobba på det här sättet, att ni får fram goda exempel innan ni går in i nästa etapp. Börja till exempel med: Kärnuppdrag och processerna kopplade till dem Processer där kunderna/mottagarna framför många klagomål Metoden Processkartläggning kan användas för att kartlägga och få ett jämställdhetsperspektiv på sina processer i verksamheten, Processer består av flera delmoment, exempel på processer kan vara bedömning av ansökningar eller ärenden.

Processkartläggning - dokumentera processer - AM System

identifieras processen och vad den ska åstadkomma: Vad är starten och slutet på processen och vad är syftet med den? I det . andra steget .

Exemplet innehåller  MSB:s arbete med anledning av coronaviruset · Stöd till verksamhetsansvariga · Checklista och goda exempel för dig som verksamhetsansvarig · Vad gör MSB? Det finns inte någon process som passar för alla olika typer av rekryteringar. Här är några exempel på vad du kan behöva hjälp med, och vilka som kan hjälpa  Den process som används som exempel för processbeskriv- ning i detta avsnitt är "CT-baserad extern strålbehandling utan röntgensimu- lering".